خدمات وبلاگ نویسان جوان           www.bahar20.sub.ir

+ نوشته شده توسط محمد رحیمی در سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۷ و ساعت ۰:۲۶ قبل از ظهر |

 


 
 
براي محمّـــــد
 

 

 

آمدم تا بي ريا بينــــــــم توراامّاند يد م

 درميان اين سراي باصفـــا امّا ند يد م

 

نوشدارويي ومن اندرطلب هرسوروانم

اين تن رنجوررابودي دواامّـــا ند يد م

 

گفته بودي درميان باغ گلهاخانه داري

 گشتم اندربين اين گلبوته هاامّا ند يد م

 

باجسي خلوت نمودم ساعتي راتابيايي

 گفته بودي ميرسي عيش مراامّا نديد م

 
 

دل زمن درجوش آمد هاتفت خاموش گفتم

  مي دهي پاسخ به اين بي ادّعاامّانديد م

موسم حج شد حلالم كن زصدق دل محمّد

 "فصل تنهايي"توراكردم دعاامّا ند يد م

 

    شنبه18خرداد1387

+ نوشته شده توسط محمد رحیمی در سه شنبه نهم مهر ۱۳۸۷ و ساعت ۳:۲۴ قبل از ظهر |

 

 
 

 

 

  بسم الله الرحمن الرحيم‌‌‌‌‌‌

براي دوست عزيزم جعفر اسعدي

 

 

 

 آن چراغ روشن شبهاي من يادش بخير 

 وان فروغ ديده ي هرانحمن يادش بخيرa

 

   صبح نيشابوررارونق بهرمعبرهم اوست

 آسمانست اونگنــجددرسخن يادش بخير

 

   جعفراست اندركويرتشنه دركام گيــاه

 اسعد است ازخلق احرارالزمن يادش بخير

 

      گفته بود اندربهارعـام مـي آيدمرا

 دست مرزاداين بهارو آن سخن يادش بخير

 

     گرزبزغان بگذرم بوي حبيب آيدمرا

آن تهي بنــدظريف جـارزن يادش بخير

 

    هركجا في الحال هست ايزدنگهدارش كزاو

 مجمع هفتاداحيا شدبـه فن يـادش بخير

 

    آن شنيدم كزكلك فاميل خود كرده اديب

 بي ادب ترازمن وامثال من يـادش بخير

 

       بهمن اسفندياري شاعــرشبهاي سبز

 صخره پيماي شهيرآن كوه كن يادش بخير

 

   آنكه رنگ زندگانـي مي پذيردازربيع

 وآنكه دارد حسرت آموختن يــادش بخير

 

       تيمساراندركرج شد نيم شب ازبهـرآب

 رفت وديگربرنگشت آن بوالفتن يادش بخير

 

      مجمع احباب وغل آب وكنـارشاهراه

 چاي وشعروجعفرودودين دهن يادش بخير

 

     فصل دانشگاه تهران تازه ميكردم روان

 ني زما بل ازتمام مرد وزن يــادش بخير

 

     روزگاري را كه با احباب سرشد يادباد   

دوري از حرمان وهجران ومحن يادش بخير

 

     آنكه ازما مي كنديادي زمان سرخوشي

  وآنكه رامن دوستش دارم خفن يادش بخير

 

   صبحدم بلبل به گل كزخواب تربرخواست گفت

   فصل عشق لشكرخونين كفن يادش بخير

 

   عمرما بگذشت وكامي زان صنم نامدبدست

  انتظاروصل آن گل پيرهن يادش بخير

 

  ديده ي كسري فروغ ازچهره ي دلدارداشت

 روزگار عندليبان درچمن يادش بخير

 

 

 

 

 
+ نوشته شده توسط محمد رحیمی در پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۸۷ و ساعت ۰:۱۶ قبل از ظهر |
 

براي پـــــــــدر

 

رفتي مرا شكست زداغت كمرپدر

آتش نشست درپس اين باغ وبر پدر

دست فلك ربودمرا گوهري كه دهر

هرگزنشان نداشت نظيــرش گهرپدر

ديــدار ما به روز قيامت شد اتّفـاق

باور نكرده ايم هـنوزت سفـــر پدر

همواره چشم وصـل به درداشتي مرا

تا كي رسم زراه و بگيـــري به بر پدر

هردم زناردان شودم خيس دشت روي

طاقت چقدر داده خدايم مگــر پدر

چشم اميد بود مرا تا رهــــي زدرد

كردم تلاش خويش ولي بي ثمر پدر

اميد ميوه داشتي ام در تمـــام عمر

شرمنده زين شدم كه نچيدي ثمرپدر

پيرغلام دوست شدي زه به اين شهي

كمتركسي شده است چنين مفتخرپدر

آتش زدي به لانه ي مرغي كه پرنداشت

زآتش نداشت مرغك بي پر حــذر پدر

اين خانه جاي ماندن من نيست كن دعا

تا زودتر تو را بشتـــابــم به بـــر پدر

ديگر كسي كنارسـرا منتظـــر نمـــاند

گيرد غبــــار راه زروي پســــــرپدر

اين عقده اي كه بسته گلو مي كشد مرا

يكشب بيا به خواب من خو نجــگر پدر

من منتظربه وصل تو سرمي كنم حيات

آنجا كنار حوض تويي منتظــــر پدر

آواي روحبخش تـلاوت نــشد بلند

زآن خانه اي كه بود خدا مستمر پدر

من طالب شهادتم امّا نمــي دهند

آن نيستم كه خويش فروشم به زر پدر

خاموش گشت زمزمه هاي نماز شب

افسوس وصد دريغ دعاي سحر پدر

كوآن شكوه تعزيه هاي محــرّمت

وآن نوحــه هاي آخر ماه صفر پدر

طاق رفيع ومحكم كسري شكست ومرد

روزي كه جاودانه شدي زين گذرپدر

۶خرداد۱۳۸۷ 
+ نوشته شده توسط محمد رحیمی در چهارشنبه سوم مهر ۱۳۸۷ و ساعت ۱۸:۴۸ بعد از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM